yk Odaba Paluri Pdf E-kitap indir


Ar Si Ar Ma

ki farkl madalyon. ki farkl ruh. Hayatn kt srprizleriyle karlam iki gen kz. Bir asi rzgr Arya ve dupduru Mahru. Kaderin bu iki krpe bedene bitii roller vard ve onlar saptklar yollarda karlayacak iki gen adam. ki deli frtna. Yaral yrekleri sarp sarmalayacak, Karadeniz gibi iki engin snak; Ate ve Gkdeniz.

yk Odaba sizi soluk solua okuyacanz, gerek bir masala davet ediyor. ddia ediyoruz, dramdan mizaha giden yolda, daha evvel hi bu kadar elenmemitiniz.
(Tantm Blteninden)https://turbo.to/jrmdqfp78tbc/yk.O...aluri.pdf.html