Kemal zcan Krm Dram Pdf E-kitap indir


Dnyann grmedii zulm. Krm Trkleri, asrlar boyunca yaadklar vatann stratejik neme sahip olmasndan dolay srekli olarak Ruslarn basks altnda kalmlardr. Osmanl mparatorluunun Karadeniz'in kuzeyinden ekilme mecburiyeti blge iin sonun balangc olmutur...
Fatih Sultan Mehmet zamannda Osmanl himayesine giren Krm Tatar Hanl, 'Karadeniz siyaseti' erevesinde hep bir gvenlik unsuru olagelmitir.

Ancak 1774 tarihli Kk Kaynarca Anlamas'yla, Krm'n Osmanl himayesinden k sonrasnda 1783'te Rusya tarafndan ilhak, Krm Trklerinin hayatnda, gnmze kadar srp gelen ok dramatik ar olaylarn yaanmasna sebep olmutur.

134 yl boyunca Rus arl tarafndan yok edilmeye allan Krm Trkleri, 1917 ylndaki Sovyet Devrimi'nden sonra aksine vaadlere ramen daha beter imha hareketlerine maruz kalm, tarihin byk kan dkclerinden Stalin, 1944 senesinde Trkleri yerlerinden, yurtlarndan kazyarak, hayvan vagonlarnda Sibiryalara, Rusya ilerine srmtr. O zoraki glerde birok muhacirin yollarda ldn sylemeye gerek yok. Fakat dnya, Ermenilere dair her iddiaya kulak kabartrken bu insanlara yaplan zulm hibir zaman grmemitir.

te bu eser, Sovyetler Birlii dneminde Krm Tatar Trklerinin maruz kald kitlesel srgn hareketini ilemektedir.
Bir halkn tamamen kendi dallarna tutunarak, srtn kimseye dayamadan, her sene "18 Mays gnn soykrm gn ilan edelim" diye uluslararas arenada alamadan, kan aktmadan, kana bulamadan, onur ve vakarla verdii varolu ve vatana dn mcadelesini anlatmaktadr.https://turbo.to/vtvx17apayds/Kemal....Dram.zip.html