Czzaml izgiroman ndir


Jack London hikayesi Gimenez'in ellerinde
Dizlerinin zerinde yaamaktansa zgrce lmek daha iyidir.
Beyaz efendilerine kar bakaldran kleletirilmi bir adamn anlatld bu hikayenin ahlaki mesajdr bu.
Bu smrgecilik kart hikayenin Jack London'n cesur ve drst kaleminden km olmas bizi artmyor.
Gl ve heyecan verici izgilerle aktarlan bu hikayenin Carlos Gimenez'in kkrtc ve gerilimli frasndan km olmas da bizi artmyor.
CARLOS ,.
GllVlENEZ
6 Mart 1941'de ispanya'da dodu , ok kk yata babasn , ardndan da annesini kaybetti. Be yanda ocuk yurduna yerletirildi.
Sanatsal yetenekleri ve izgi roman, ocuklarn dini tutuculuk ve faizm ile e itild i i bu zor ve kat ortama katlanmasnda ona g verdi.
Lopez Blanco'nun asistan olarak almaya balad ve pek ok ispanyol izgi roman yaynnda grev ald. Sonra Selecciones
lllustradas de Bareelone stdyolarna girerek Gringo adl westerni izdi ve nl Trinca dergisinde yaymlad.
1969'da senarist Victor Mora ile Dani Futuro'yu yaratt ve Tintin'de yaymlad.
1977'de izgi roman temalarnn yenilenmesine daha byk bir cokuyla katkda bulundu, Paracuel/os 'u yaymlad, ocuklar
iin hediyelik eyalar retti, F/uide G/aciaf yaymlad. Ayn zamanda Pifiin Alfonso Font ile alt ve 1978-79'da Gzzaml'y
De La Torree'de izdi, Fransa'da /'echo des Savanes'da yaymlad.
Bundan sonra bir zyaamyksel anlatc olarak baarl rnler verdi, studio barcelonnais'in gn l Les Professionels'de
yeni yetmeliini anlatt Barrio, mizahi ve ustalkl anlatmyla izgi roman sanat iin bir kazanm oldu. Btn bu hikayeler
ispanya'da ve Fransa'da Audie albmlerinde yaymland.
1990'da Goddard'n senaryosu zerine Vaisseau d'Argent'da Une Enfance eternelle'i ve Soleil'de politik talama olan
Coco, Facbo and co'yu yaymlad. Daima hayattan kesitlerden esinlendi, Fluide G/acial okurlarn hznl hayal krkl
ykleri ya da ak kurbaniarna evrelerinin acmasz yaklam zerine arpc ksa hikayelerle neelend i rd i. ok sayda
albmne Audie'de yer verildi, Amor amor!! 1991'de, Amour toujours 1993'te ve ciltlik Aux risques de /'amour 1994-1996
yllar arasnda yaymland.
Gimenez'in izgisi dier izerlerden kolayca ayrt edilebilir zgnlktedir, yar gereki slubuyla hayat yanstr ve insan
trnn kusurluluunu ve heyratln yorumlar. M izahn tesinde, iletileri insan toplumunun ktcl ve utanlas yanna
kar , elencelik hikayeleri aan yergi ve ithamlar ierir.https://turbobit.net/cyipjuunm0nk/Cuzzamlli.cbr.html