Eric J. Hobsbawm & Terence Ranger Gelenein cad Pdf E-kitap indir


Bugn eski devirlerden geldiini varsaydmz geleneklerin byk ksm, aslnda grece yakn zamanlarda "icat edilmi olan" geleneklerdir. Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel gemie referans yaplr ve gemile bir sreklilik kurulmaya allr. Oysa bu sreklilik, byk lde yapay ve uydurmadr. Bu adan son iki yzyllk gemi, modern dnyann srekli deiimi ve yenilenmesi ile toplumsal hayatn en azndan baz ksmlarnn deimez ve sabit tutulmaya allmas arasndaki ztla kafa yoran tarihiler asndan son derece ilgin ve verimli bir zaman dilimidir. Verimlidir, zira yeni gelenekler zellikle bu son iki yzylda, zellikle de grece yeni bir tarihsel olgu olan "ulus" ve "ulus-devlet"le, ulusal semboller, refleksler ve milliyetilikle at ba giderek hzl bir ekilde formellemi ve yerleiklik kazanmtr.

Yaayan en byk Marksist tarihi Eric Hobsbawm'n Terence Ranger'la birlikte hazrlad bu temel referans kitab, derlemeye katkda bulunan dier yazarlarn Britanya, skoya, Galler, Hindistan ve Afrika'daki tarihsel sreci irdeledikleri almalaryla birlikte, yukarda ana hatlar belirtildii erevede "icat edilen gelenekler"i, ayrca gemi ile bugn arasndaki ba aratrmaktadr...

Sayfa Says: 356
Bask Yl: 2006

Eric J. Hobsbawm & Terence Ranger - Gelenein cadhttps://turbobit.net/qfya808a2fa0/Er...cad.pdf.html