Necdet Okumu Klah- Mevlevi Pdf E-kitap indir


Bu eserdeki iirler, Mevlev giyiminin bir blmn meydana getiren ve tarikat folkloru asndan belli bir neme hiz olan "Klh- Mevlev"yi (sikke) konu almaktadr.

Klh- Mevlev (Sikke), Mevlevlerin giydii baln addr. Dier tarikat mensuplar serpularna (Ta) adn verdikleri halde (Sikke) terimi yalnz Mevlevlie has bir alem olarak tannmtr. Mevlev Klh', Mevlevliin bir sembol olmu ve ona nemli bir yer verilmitir. Sikke giymek ve onu batan karmamak, Mevlevliin dap ve erknndan saylr. Sikke, Mevlevlerce bir fahirdir, onunla ancak iftihar edilir, bir saadet ve mnev olgunluk tcdr, insan kemle gtrr ve olgunlatrr.
(Tantm Blteninden)

Sayfa Says: 152
Bask Yl: 2013https://turbobit.net/q7soux6fglfj/Ne...#770;.zip.html