Halim Çavuşoğlu Balkanlarda Pomak Türkleri Pdf E-kitap indir


Balkanlar'da Türklüğün ayrılmaz parçasını teşkil eden Pomak Türkleri'nin esas çoğunluğu Bulgaristan'da küçük bir kısmı ise Batı Trakya'da Rodop dağları üzerinde "Yasak Bölge"de yaşamaktadır.
12.yy'da atalarından itibaren çeşitli dönemlerde toplu katliamlara varan yöntemlerle Bulgarlar tarafından asimile edilmek istenen Pomak Türkleri, 1960'lı yıllardan bu yana da (Batı Trakya'daki kısımları itibarıyla) Yunanlıların aynı amaçlı sistematik planlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Balkanlar'da, özellikle 1877 - 78 yıllarında Rus - Bulgar ikilisi tarafından uygulanan mezalimi en yoğun biçimde yaşayan bu Türk boyu; köklü geçmişi ve o ölçüde bağışıklık kazandıran acı tecrübeleriyle bugün, Bulgaristan'daki ve Batı Trakya'daki azınlıklarımızın "dinamik unsuru"nu oluşturmaktadır. Bu Türk boyu; dinamik unsur özelliğini, azınlık konularında dünden bu güne artan oranda gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu güçlü tepkilerle her zaman belli ettirmiştir. Bu Türk boyunun; sınırın iki yakasında kalan kısımları itibarıyla hemen tümü katliamlara varan yöntemlerle elde edilmeye çalışılmasına rağmen, asimile olmayarak varlığını ve yukarıda geçen dinamik özelliğini (örneğine az rastlanır biçimde) nasıl olup da koruyabildiği sorusunun cevabı, her şeyden çok ve önce onun tarihiyle içi çe bulunan sosyo - kültürel yapısında yatmaktadır. Biz bu itibarla, Balkanlar'da Pomak Türkleri olarak bilinen bu Türk boyunun tarihini ve sosyo - kültürel yapısını bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak ortaya çıkarmaya çalıştık.
Bu yöndeki çabamızın, yeni araştırmaları teşvik etmesi, onlara ışık tutması ve hiç şüphesiz buna girişecek olanlarda daha mükemmelini gerçekleştirme yönünde azim ve arzunun hakim olması dileğimiz ve ümidimizdir.
Halim ÇAVUŞOĞLU (Önsözden)
http://turbobit.net/c8ke0u7vf399/Hal...kleri.zip.html