Dr. İlyas Yazar Kani Divanı Pdf E-kitap indir


Dr. İlyas Yazar - Kânî Dîvânı (Tenkitli Metin ve Tahlil)
Divan şiirinin temsilcilerinden Tokatlı Ebû Bekir Kânî, 1711-1791 yılları arasında yaşamış ve aynı zamanda çağının mizah ustalarından birisidir. Kânî'nin klâsik şiir anlayışına uygun divânı yanında, manzum ve mensur letaifnâmesi ve hezliyyâtı ile çeşitli mektupları da bulunmaktadır.

Kânî Dîvânı ve Tahlîli isimli elinizdeki kitap ile şâirin yaşadığı dönem, biyografisi, eserleri, edebî yönü bilimsel açıdan değerlendirilerek Dîvân'ı ile ilgili yapılmış olan kapsamlı bir çalışma sahaya ilgi duyan araştırmacılara sunulmaktadır.

Bu kitap, XVIII. yüzyıl Divan şiirinin tarihi gelişimi, şiir anlayışı, dili, üslûbu ve söz dağarcığı gibi hususların tespit ve değerlendirilmesine yönelik katkısı yanında, Kânî'nin üdebâ arasındaki konumunu da ortaya koymaktadır.

"Saadet yâr devlet câr rif'at dâr izzet bâr
Hüdâ yâver kader rehber felek çâker melek dâye"
-Kânî-
(Tanıtım Bülteni)

Kitabın Adı: Kânî Dîvânı - Tenkitli Metin ve Tahlil
Şair: Kânî
Hazırlayan: Dr. İlyas Yazar
Dizi Adı: Kültür İncelemeler - 4
Sayfa: 760 s.
Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 2010
http://turbobit.net/rkxnwwtjaw14/Dr....ivanı.zip.html