Yapm lerinde Deneyiminde Deerlendirilecek Benzer lere Dair Tebli

BENZER GRUPLARI LSTES


(A) GRUBU ALT YAPI LER
(B) GRUBU STYAPI (BNA) GRUBU LER
(C) GRUBU ELEKTRK RETM TESSLER
(D) GRUBU ELEKTRK LER
(E) GRUBU MEKANK TESSAT LER
(F) GRUBU TELEKOMNKASYON VE OTOMASYON LER
(G) GRUBU DEMRYOLU, RAYLI SSTEMLER, HAVALMANI, DENZ YAPILARI LER
(H) GRUBU BORU HATTI, YAKIT TESSLER LER


4734 sayl Kanun ve bu erevede Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmelii hkmlerine gre gerekletirilen ihalelerde baz idarelerce yaplan benzer i belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anlan Ynetmeliin 3 nc maddesindeki benzer i tanmna aykr olduu grlmtr. darelerce iin niteliine uygun ve rekabeti artracak ekilde benzer i belirlemesi yapmasna esas olmak zere ekte yer alan Benzer Gruplar Listesi oluturulmutur. Bu listede sekiz (8) ana balk ve bu balklarn altnda eitli gruplar dzenlenmi olup bu gruplar da kendi iinde alt gruplara ayrlmtr. dareler, ilanda ve idari artnamede ihale edecekleri yapm iinin ekteki Benzer Gruplar Listesi nde yer alan i gruplarndan hangisine dahil olduunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer i belirlemesi yapacaklardr.

Sz konusu belirleme yaplrken ihale konusu iin iinde bulunduu gruba atf yaplabilecei gibi iin niteliine gre birden fazla gruba da atf yaplabilecektir. rnein: Yapm lerinde Deneyiminde Deerlendirilecek Benzer lere Dair Tebli de yer alan A/II Grubu iler benzer i olarak kabul edilecektir. eklinde belirleme yaplabilecei gibi, Yapm lerinde Deneyiminde Deerlendirilecek Benzer lere Dair Tebli de yer alan A/VII ve A/XIV Grubu iler benzer i olarak kabul edilecektir. eklinde belirleme de yaplabilecektir. Bununla birlikte, ayrtrma yaplmak suretiyle herhangi bir grupta saylan ilerden bazlarnn seilerek benzer i olarak belirlenmesi mmkn bulunmamaktadr. rnein: Yapm lerinde Deneyiminde Deerlendirilecek Benzer lere Dair Tebli de yer alan B/IV Grubundaki 4,5,6 ve 7 nolu iler benzer i saylacaktr. eklinde bir belirleme yaplamayacaktr.

Listedeki ilerle ilgili, tamamlama, onarm, sondaj, ykma, glendirme ve montaj ileri vb. yapm ilerine ilikin benzer iler, bu listedeki gruplar gz nne alnarak ve rekabeti engellemeyecek ekilde idarelerce belirlenebilecektir.

Ayrca, listede yer alan ilerin bnyesinde olan ancak, yapnn bir paras olarak tek bana ihale edilen iler iin (rn: asansr tesisat, klima tesisat, kazan dairesi, telefon santrali, vb. yapm/yenilemesi), benzer i belirlemesi yaplrken, ihale edilecek ii de ieren yapm ilerine ait i deneyim belgesi yannda sadece ihale konusu i ve/veya ilere ilikin i deneyim belgelerinin de sunulabileceinin belirtilmesi gerekmektedir. rnein: B/II Grubuna dahil bir yapnn sadece asansr tesisatna ynelik bir ihalede, o ihale iin benzer i olarak kabul edilen grup veya gruplara ilikin i deneyimine sahip bir istekli teklif verebilecei gibi, asansr imalat - montaj yaparak buna ilikin i deneyimine sahip olan bir istekli de teklif verebilecektir.

hale konusu iin Benzer Gruplar Listesinde bulunan hibir gruba dahil olmad ya da edilemediinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanaa balanacak, benzer i belirlemesi iin niteliine gre, Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinde yaplan benzer i tanmna uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek ekilde yaplacaktr.

Aldklar akademik eitime gre, hangi mhendis ve mimarlarn ihale konusu ie teklif verebileceklerinin idareler tarafndan ilan ve idari artnamede ayrca belirtilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce ihale edilecei yazl olarak duyurulmu veya iln edilmi olan iler, yazl olarak duyurulduu veya iln edildii tarihte yrrlkte olan hkmlere gre sonulandrlr.

Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Ek:

BENZER GRUPLARI LSTES

(A) ALT YAPI LER


I. GRUP : BARAJLAR VE GLETLER

1. Dolgu barajlar

2. Beton barajlar

3. Gletler

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II. GRUP: DER SU YAPILARI

1. I.Grup ler

2. Byk su yaplar, reglatrler,tersip bendleri, nehir Islah ileri, sedde ve dolgu ileri

3. Sulama ve drenaj tesisleri, grup ime suyu inaat,

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III.GRUP: TEMEL-TNEL, KAPALI DRENAJ , GALER LER

1. Kapal drenaj ileri

2. Su tnelleri, derivasyon ve enerji tnelleri, galeriler

3. Demiryolu ve karayolu tnelleri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IV.GRUP: MESUYU , ATIK SU ARITMA LER

1. me suyu artma,damtma ve/veya tasfiye tesisleri

2. Atk su artma tesisleri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

V.GRUP: ME-KULLANMA SUYU VE KANALZASYON LER

1. Kanalizasyon ve/veya yamur suyu ebekeleri

2. Yer alt ve/veya yer st sulama suyu tesisleri, su isale hatlar

3. Su depolar, su kuleleri, terfi hatlar, pompa istasyonlar

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

VI. GRUP: ATIK DEPOLAMA VE LEME TESSLER


1. Kat atk ileme ve/veya depolama tesisleri

2. Tehlikeli, tbbi, zel ve evsel nitelikli atk depolama ve/veya yakma tesisleri

3. Tehlikeli, zel ve evsel nitelikli transfer istasyonlar

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

VII. GRUP: YER ST GEN KAZI LER

1. Dekapaj

2. Her trl yer alt ve st madencilik faaliyetleri

3. Her trl geni derin kaz ileri

4. Kaz ieren ta oca iletmecilii

5. Kaz ieren ak ocak iletmecilii

6. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

VIII.GRUP: BTML SICAK KARIIM YEN YOL YAPIMI LER (Altyap+styap)

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapm ileri

2. Devlet ve/veya il yolu yapm ileri

3. Ky yolu/Belediye/cadde/sokak yapm ileri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IX.GRUP: SATH KAPLAMA VEYA DER YEN YOL YAPIMI LER (Altyap+styap)

1. VIII. Grup ler

2. Otoyol/Devlet /il yolu yapm ileri

3. Devlet ve/veya il yolu yapm ileri

4. Belediye/cadde/sokak yapm ileri

5. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

X.GRUP: BTML SICAK KARIIM YOL STYAPISI LER

1. VIII. Grup ler

2. Otoyol/Devlet /il yolu ileri

3. Cadde/sokak styap ileri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XI.GRUP: SATH KAPLAMA VE DER YOL STYAPISI LER

1. IX. Grup ler

2. X. Grup ler

3. Devlet ve/veya il yolu ileri

3. Cadde/sokak styap ileri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XII.GRUP : ALT-ST GET-KPR LER

1. Kpr, viyadk, akadk yapm ileri

2. Alt-st geitler ve/veya kavak ileri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XIII.GRUP: KY YOLLARI VE SANAT YAPISI LER

1. Ky ve/veya orman ii yollar, kk sanat yaplar, parke ve patika yol yapm

2. Palplanj ve ankrajl perde ve istinat duvarlar

3. Tahkimat ileri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XIV.GRUP: TEMEL VE ALT TEMEL MALZEME TEMN LER

1. Ariyet ocandan, yarma ve yan ariyetten malzeme temini/temini ve nakli ileri

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XV. GRUP: KARAYOLU TRAFK ARETLEME LER


1. Yatay aretleme leri

2. Dey aretleme leri

3. Otokorkuluk Yapm leri

4 . darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XVI. GRUP: TRAFK ZLEME VE YNETM SSTEM KURULMASI LER


1. Otoyollarda Elektronik cret Toplama Sistemleri i

2. Merkezi Kontroll Optik Sonlandrma ve Network A Kurularak Veri ve

Grnt Aktarm ile Kontrol Sistemi Yapm i

3. Byk lekli Merkezi Kontroll Trafik zleme ve Ynetim Sistemi i

4. Byk lekli Haberleme Sistemleri ve Veri Toplama ve Kontrol Sistemi i

5. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

XVII. GRUP: ARAZ TOPLULATIRMA VE TARLA GELTRME HZMET LER

1. Arazi Toplulatrma leri

2. Tarla i Gelitirme leri

3. Haritalama, Rlve, Tersin ve Tescil leri

4 . darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(B) STYAPI (BNA) GRUBU LER

I.GRUP LER

1. Restore edilecek yaplar ve tarihi ve eski eserler niteliinde olup yklarak orijinaline uygun olarak yeniden yaplan yaplar

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP LER

1. Radyo-TV istasyonlar, kuleleri ve binalar

2. zellii olan askeri yaplar

3. zellii olan ihtisas hastaneleri

4. Bakanlk binas, borsa binalar

5. niversite kampsleri

6. Kltr ve kongre merkezleri

7. Mze, sergi, ktphane kompleksleri

8. Alveri kompleksleri (erisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)

9. Olimpik spor tesisleri

10. Bilimsel aratrma binalar

11. Havaalan terminal binalar, h avaalan kontrol kulesi

12. st donanml kompleks oteller ve tatil kyleri

13. zellii olan snaklar

14. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III. GRUP LER

1. II.Grup iler

2. zellii olan byk okul yaplar (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eitim yaplar)

3. Liman binalar (Liman, iskele ve dier ulam yollar daha nce yaplm ise)

4. l tipi idari binalar

5. Byk cezaevler

6. Byk yurtlar (Yksek renim yurtlar)

7. Yksek okullar ve eitim enstitleri

8. Aratrma binalar ve laboratuarlar

9. Byk ktphaneler ve kltr yaplar

10. Ariv binalar

11. Banka binalar

12. Hastaneler, doumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yallar huzur evi, kre ve gndz bakm evleri

14. Kaplca ve ifa evleri

15. Mstakil spor kyleri (kapal-ak yzme havuzlar, spor salonlar, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, byk parklar

18. Otel ve moteller

19. Eitim ve elence amal yaplar (toplant, elence ve dn amal),

genlik merkezleri

20. Fuarlar, sat ve sergi binalar (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. badethaneler (Dini yaplar)

23. Organize sanayi blgeleri

24. Her trl entegre ve komple endstriyel tesisler, f abrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve da evleri

26. evre dzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya mstakil konutlar

27. Bykelilik yaplar, vali konaklar ve zel konutlar,

28. hanlar, ticari brolar

29. Byk maazalar, alveri merkezleri

30. Otobs terminalleri, otogarlar, istasyon binalar

31. Katl garajlar (yer alt-yer st)

32. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IV.GRUP LER

1 .III.Grup iler

2. iftlik binalar ve depolar

3. Okul ve mahalle leinde spor tesisleri (temel eitim okullarnn veya iletme ve tesislerin spor salonlar, jimnastik salonlar, semt salonlar vb.)

4. Temel eitim okullar

5. le tipi idari binalar

6. Yurtlar

7. Cezaevleri

8. Basmevleri, matbaalar

9. Konutlar

10. Tatil kyleri, kampingler v.b.

11. Gece kulb, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

12. Kk sanayi siteleri (Atlye, ticarethane, depo vb.)

13. Entegre tarm ve endstri yaplar

14. Depolar, souk hava depolar, mezbahalar

15. Manej sahalar

16. Hal binalar

17. Salk tesisleri (salk ocaklar, kamu salk dispanserleri, salk evleri)

18. Salk merkezleri, poliklinikler ve benzeri salk yaplar v.b.

19. Jeoloji, botanik ve tema parklar

20. evre dzenlemesi ve peyzaj ileri

21. tfaiye istasyonlar

22. Benzin istasyonlar

23. Prefabrik yap montaj ve kurma ileri

24. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

V.GRUP LER

1.IV.Grup iler

2. Kuleler, ayakl su depolar

3. Seralar

4. Kaykhane

5. Basit atlyeler

6. Pnmatik ve iirme yaplar

7. Hangar yaplar

8. Tek katl dkkan ve ofisler

9. Mescit

10. Semt sahalar, kk semt parklar, ocuk oyun alanlar

11. Tarmsal endstri yaplar (Tek katl prefabrike binalar, tesisat arlkl allar, tahl ve Patates vb. depolar, fidan yetitirme ve bekletme tesisleri v.b.)

12. Kagir ve betonarme istinat ve bahe duvarlar

13. Basit kmes ve tarm yaplar

14. Baraka veya geici kullanm olan kk yaplar

15. Yardmc yaplar (mtemilat)

16. Glgelikler-ardaklar

17. Ak pazar yerleri

18. st kapal yanlar ak teneffs, oyun gsteri alanlar

19. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(C) ELEKTRK RETM TESSLER

I.GRUP: HDROELEKTRK SANTRALLER

1. Hidroelektrik Santraller

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: TERMK SANTRALLER

1. Termik Santraller

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

III.GRUP: JEOTERMAL SANTRALLER

1. Jeotermal Santraller

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

IV.GRUP: DOALGAZ EVRM SANTRALLER

1. Doalgaz evrim Santralleri

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

V.GRUP: RZGAR SANTRALLER

1. Rzgar Santralleri

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

VI.GRUP: NKLEER SANTRALLER

1. Nkleer Santraller

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

VII.GRUP: BOENERJ TESSLER

1. Bioenerji Tesisleri

2. darece Belirlenecek Benzer Nitelikteki ler

(D) ELEKTRK LER

I.GRUP : ENERJ LETM VE DAITIM HAVA HATLARI

1. Enerji letim Havai Hatlar

2. Enerji Datm Havai Hatlar

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: YERALTI KABLOLAMA LER

1. AG Kablolama

2. OG Kablolama

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III.GRUP: EBEKE VE TESS LER

1. alt Tesisleri

2. Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri

3. OG Datm ebeke leri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IV.GRUP: ELEKTROMEKANK LER, RAYLI SSTEMLER

ELEKTRFKASYON LER

1. Elektromekanik ler

2. Rayl Sistemler Elektrifikasyon leri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

V.GRUP: AG SSTEM LER

1. Aydnlatma ve Kuvvet Datm Tesisat

2. Dizel Jeneratr Tesisat

3. Kesintisiz G Kayna Tesisat

4. Topraklama ve Yldrmdan Koruma Sistemleri

5. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

VI.GRUP: HAVAALANI PST ZEL AYDINLATMA SSTEM

1. Havaalan Pisti zel Aydnlatma Sistemi

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(E) MEKANK TESSAT LER

I.GRUP: SIHHI TESSAT LER

1. Shhi Tesisat leri

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: ISITMA TESSATI LER

1. Istma Tesisat leri

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III.GRUP: HAVALANDIRMA VE KLMLEME TESSATI LER

1. Havalandrma Tesisat leri

2. klimleme Tesisat leri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IV.GRUP: ASANSR TESSATI

1. Asansr Tesisat leri

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(F) TELEKOMNKASYON VE OTOMASYON LER

I.GRUP: TELEKOMNKASYON, TV, GSM, KABLOLU YAYIN EBEKELER VE KULELER TESSATI EBEKE VE ANA HAT LER

1. Telekomnikasyon, TV, GSM, Kablolu Yayn ebekeleri ve Kuleleri Tesisat ebeke ve Ana Hat leri

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: UYDU VE YER STASYONLARI, HAVA TRAFK SEYRSEFER (VOR, DME, NDB, ILS, RADAR) SSTEMLER , METEOROLOJ (AWOS, ATS, VB.) SSTEMLER

1. Uydu ve Yer stasyonlar

2. Hava Trafik Seyrsefer (VOR, DME, NDB, ILS, RADAR) Sistemleri

3. Meteoroloji (AWOS, ATS) Sistemleri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III.GRUP: SNYALZASYON LER

1. Karayolu Sinyalizasyon leri

2. Demiryolu Sinyalizasyon leri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

IV.GRUP: BNA VE ALAN OTOMASYON SSTEMLER

1. Kapal Devre Kamera ve Kartl Gei Entegre Sistemleri

2. Gvenlik Sistemleri (X-Ray, Metal Arama Kap Dedektr)

3. Yangn hbar ve Sndrme Sistemleri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

V.GRUP: SCADA SSTEMLER (ZLEME, KONTROL VE VER TOPLAMA)

1. Scada Sistemi

2. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(G) DEMRYOLU, RAYLI SSTEMLER, HAVALMANI, DENZ YAPILARI LER

I.GRUP: DEMRYOLU, RAYLI SSTEMLER LER

1. Demiryolu inaat ileri

2. Metro ve rayl sistemler in.

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: HAVALMANI LER

1. Pist, apron ve taksirut inaatlar

2. Yzey ve platform ileri

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

III.GRUP: DENZ YAPILARI

1. Liman, dalgakran inaatlar

2. Marinalar

3. Deniz dolgular, ky tahkimat, mahmuz ileri

4. Mendirekler

5. Yzer iskele, iskele ve rhtm inaatlar

6.Tersane ve/veya havuz inaatlar, ekek yeri inaat

7. Balk barnaklar

8. Denizalt iskeleleri

9. Denizde kazk ileri

10. Deniz st platform inaatlar

11. Deniz alt boru hatlar

12. Deniz ii tp geitleri

13. Deniz dearj yaplar

14. Su alt kablo deme ileri

15. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

(H) BORU HATTI, YAKIT TESSLER LER

I.GRUP: BORU HATTI LER

1. Akaryakt boru hatlar, gaz boru hatlar, ehir doalgaz ebekeleri, jeotermal su , kimyasal vb. madde boru hatlar, jeotermal su datm ebekeleri

2. Reglatr istasyonlar, pompa istasyonlar

3. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

II.GRUP: YAKIT TESSLER

1.Gaz ve akaryaktlara ilikin silolar, tanklar, soutma kuleleri

2. Rafineriler, petrokimya ve gaz tesisleri

3. Petrol terminalleri

4. darece belirlenecek benzer nitelikteki iler

KAYNAK