Sina Akşin Türkiye Tarihi Pdf 1- 4 kitap E-kitap indir


Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılına değin gözden geçirmektedir. 3. Cilt 1600-1908 yıllarını kapsıyor. 4.Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. 5. Cilt 1980-1995 dönemini, yani şimdiki Türkiye'yi ele alıyor.Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör'dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce Tarihi bölümlerini Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat Tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan'dır.Sina Akşin Türkiye Tarihi'nin amacını şöyle açıklamaktadır: <<...Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih en çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazi bir katkısı olur diye düşündük.>>Elinizdeki bu cilt, Osmanlı Devletine kadarTürklerin iktisadi ve toplumsal tarihi , kültürü, mimarlık ve sanat tarihi için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Sayfa Sayısı: 520
Baskı Yılı: 2002
Dili: Türkçe
Yayınevi: Cem Yayınevi

Sina Akşin Türkiye Tarihi 1 Osmanlı Devletine Kadar Türkler
Sina Akşin Türkiye Tarihi II Osmanlı Devleti 1300-1600
Sina Akşin Türkiye Tarihi III Osmanlı Devleti 1600-1908
Sina Akşin Türkiye Tarihi IV Çağdaş Türkiye 1908-1980
http://turbobit.net/frjeywn5rrox/Sin...-1980.pdf.html
http://turbobit.net/050oadgottrn/Sin...-1908.pdf.html
http://turbobit.net/sggds42vh8ii/Sin...-1600.pdf.html
http://turbobit.net/91dxs1d06lz5/Sin...rkler.pdf.html


http://www.hitfile.net/jAX/Sina.Akşi...-1980.pdf.html
http://www.hitfile.net/fgG/Sina.Akşi...-1908.pdf.html
http://www.hitfile.net/jB6/Sina.Akşi...-1600.pdf.html
http://www.hitfile.net/fVO/Sina.Akşi...rkler.pdf.html