Akupunktur, insanlığın bildiği en eski iyileştirme yöntemlerinden biridir. İlk kez yaklaşık 5000 yıl Önce Çin'de ortaya çıkmıştır. Bugün hâlâ kullanılıyor olması, bu tedavinin yararlılığını ve temel aldığı ilkelerin gerçekliğini gösterir. Bu ilkeler, doğanın düzenine bağlıdır. Bu ilkelerin gözlemlenmesi ve anlaşılması geleneksel Çin tıp düşüncesini de içeren tüm Çin uygarlığının temelinde yatar. Bu ilkelerin, insan bedeninin sağğı için uygulanması ilk kez yazılı olarak yaklaşık M. Ö. 2000 yıllarında, Çin düşüncesinin altın çağında, tüm Çin Tıbbı'nın bugüne kadar temel olarak aldığı bir kitapta yer almıştır (akupunktur ve moksa tedavisi bu kitabın önemli bölümleridir). Nei Ching'in, "San İmparatorun İç Hastalıklar Klasiği", yaşam üzerine bilimsel bir eserdir. Nei Ching, tüm akupunkturun temellerini oturttuğu ilk teoriyi ortaya koyduğu bu kitapta, evrenin doğa kanunların da nasıl yaşanması kanunlarınca gerektiğini anlatır ve insan bedeninin işlevlerini uzun uzun inceleyip, hastalıklarını ve nedenlerini tanımlar. Bu ilk teori bedenin içinden akan hayat verici enerji ile ilgili Meridyen Teorisi'dir. (Bu konu bir sonraki bölümde incelenecektir.) Akupunktur ve moksa tedavisi, kişideki enerjiyi, doğal akışına ve dengesine döndürecek şekilde etkileyerek doğaya yardımcı olur. Bu da beden, zihin ve ruhun sağğına kavuşmasına olanak verir. Etki, bedenin belirli noktalarına çok ince iğneler batırılması ya da bir çeşit otun (ortemisia vulgaris latiflora) bu noktalarda yakılması ile sağlanır. Söz konusu otun bu yanmasına da moka tedavisi (Moxabustion) denir. Ben her akupunktur sözcüğünü kullandığımda Geleneksel Çin Akupunkturu'nü kastediyorum: Daha doğru adı ile Klasik Çin Akupunkturu. Bu çok karışık bir iyileştirme sistemidir ve öğrenimi oldukça uzun zaman alır. Ustalığını ve ilmini tam olarak öğrenmek ise çok daha uzun sürer. Bir geleneksel Çin Akupunktur uzmanı hastasını tedavi ederken aklında belirli hedefler vardır. Bunlar:
• Hastayı bir bütün olarak tedavi etmek. Bu da, uzman, hastayı beden, ruh ve zihni ile bir bütün olarak ele alması anlamına gelir. Uzman bu birliğin tüm evrenin bir parçası olduğunu ve çevresi ile kendine özgü, kişisel, benzersiz bir ilişkide olduğunu kabul eder. • Hastalığın nedenini araştırmak. Ortaya konan şikayetlerin ana konu olarak ele alınması son derece önemlidir. ªikayetler gerçekte bedenin yardım çağrısıdır. Uzman, hastalığın altında yatan nedenleri bulmaya çalışacaktır. Bu amaçla enerji dengesizliğinin özelliklerini ve doğal enerji akış ve dengesinin nerede ya da ne şekilde nerelerde bozulduğunu anlaması gerekir. Bu bozukluk fiziksel, zihinsel ya da ruhsal olabilir. • Enerji dengesizliğinin nedenini bulduktan sonra, bu nedeni ortadan kaldırmak. Denge ve uyumu tekrar sağlanan enerji tüm doğanın gerektirdiği gibi aktığında, hastalığın belirtileri de yok olmaya başlayacaktır (belirtilerin özellikle tedavi edilmelerine gerek kalmaksızın). Hastanın kendi hastalığının nedenleri ile ilgilenebilmesi için, mümkün olduğunca, rahatsızlığının altında yatan nedenleri anlaması önemlidir. Ancak o zaman hastalığına neden olan durumları değiştirme olanağı bulabilir. • Hastayı iyileştirmek ve sağlıklı kalmasını sağlamak.Tedavi süreci içinde hastanın da sorumluluk alması gerekir.
Bir Geleneksel Çin Akupunktur uzmanının hastayı sadece muayene ettiği andaki gibi görmesi yeterli değildir. Onu, tüm özgün kişiliği ile, beden, zihin ve ruh olarak kusursuz bir bütün olduğu halinde de görmeye çalışmalıdır. Hasta olan kişinin davranış ve hareketleri kendi doğal yapısına uygun olmayabilir.
Hatta çok farklı da olabilir. Geleneksel Çin Akupunktur uzmanının görevi, hasta kişinin yenilenmesini, canlılığını ve mümkün olan potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Bugün tüm akupunktur uzmanları Geleneksel Çin Akupunkturunu uygulamamaktadırlar. Bir çoğu, akupunkturu hastalık belirtilerinin tedavisinde kullanıp, hastalık nedenleri ile ilgilenmezler. Gelecekte hastanın bu iki yöntem arasındaki farkı bilmesi ve belirti tedavisindeki tehlikelerin bilincinde olması çok önemli.
Akupunktur ameliyat ve operasyonlarda genelde kullanılan anestezi teknikleri yerine, ağrı ve acı hislerinin uyuşturulmasında kullanılır. Maksimum Bilgi.