Patlam msrn hikayesi be bin yl evveline, Amerika ktasna kadar uzanyor. Amerika yerlileri gda iin kullanlacak msr ile ii daha sulu olan patlayabilir msrlarn arasndaki fark biliyorlard.
Kolomb ktaya ayak bastnda yerlilerin msr kltrn grd, ama asl ilgi 1510'lu yllarda Gney Amerika'da terr estiren Hernanda Cortes'in Aztek'lerin dini ayinlerde ipe dizilmi patlam msrlar yediklerini grmesi ile balad. stelik yerliler msr bir eit ie geirerek, tekrar tekrar starak veya kzgn kuma gmerek deiik ekillerde patlatarak yiyorlard.
Amerika ktasnn kefinden sonra Avrupa'ya getirilen rnlerin iinde en nlleri patlam msr ve ttnd. Birincisine ok fazla ya ve tuz ilave etmezseniz, kesinlikle ikincisinden daha salkldr. Ancak tm msr taneleri patlamaz. Patlayan msrn gizemini yaratan iki faktr vardr: Msr tanesinin iinin ok gzel bir s gei zellii ve mthi bir mekanik mukavemete, yani salamla sahip kabuu.
Msra dikkatli bakldnda, etrafnda kaln ve su geirmez bir kabuk olduu grlr. Bunun altnda iki tabaka daha vardr. Tanenin bu i ksmlarndaki molekllerin sralan biimi, normal msr tanelerine gre daha dzenlidir. Bu sayede s normal tanelere oranla neredeyse iki misli hzla iine yaylabilir.
Kaln kabuk stldnda, tanenin ii de sratle snr ve iindeki su, basnl bir su buhar oluturur. Isnma sresince gittike artan bu basn, sonunda kaln kabuun adeta infilak ederek yrtlmasna yol aar. Tane ilk boyutundan yaklak 30 misli byr, ii dna gelir, yani tanenin iindeki yumuak ksm dar karak yenilebilir ksm oluturur. Bu zellii tabiatta baka hibir eyde gremezsiniz. Belki biraz ekmein oluumunu buna benzetebiliriz.
Bir msr tanesinin ideal bir ekilde patlayabilmesi iin, iinde en az yzde 14 orannda su olmas gerekir. Bunun altndaki oranlarda yine patlar ama ksmen alr, istenen sonu alnamaz. Msrn iersindeki su orann artrmak iin, kapal bir ortamda zerine su serpitirilmesi ve beklemeye braklmasnn faydal olaca sylenir ama bu ilem msrn iindeki su orann en fazla yzde l arttrr. Bir msr ineyle delerseniz, bir frnda veya gne altnda bekletirseniz, 150 derecenin altnda strsanz, yukarda bahsedilen suyun buharlamas, basn ve infilakn hibiri gereklemez.