YATAY ANALZ Dnemler aras bilano ve gelir tablosu kalemlerin deiimlerini gsterir.

YATIRIM Belli bir getiri salamak amacyla, belirli vadelerde birikimlerin yatrm aralarna balanmasdr.Yatrmc yapt yatrmn maliyetini stlenir. Bu onun riskidir. Eer yatrmc kendi z fonlarn kullanarak yatrm yapyorsa, en azndan bu fonlarn maliyetini karlamas gerekir. Yatrmc, elindeki bu fonlarla tahvil al sat veya vadeli mevduat ile faiz geliri de salayabilir. Faiz hadleri, gelir seviyesi, borlanabilme imkanlar ve yatrmcnn sahip olduu risk anlay, yatrm etkileyen unsurlardandr.

YATIRIM DANIMANLII Mterilere, sermaye piyasas aralar ile bunlar ihra eden ortaklk ve kurulularn, ynlendirici nitelikte yazl veya szl yorum ve yatrm tavsiyelerinde bulunulmas faaliyetidir.

YATIRIM FONLARI Halktan katlma belgeleri karl toplanan paralarla belge sahipleri hesabna, oluturulan portfy iletmek amacyla kurulan malvarldr.

YATIRIM ORTAKLIKLARI Sermaye piyasas aralar ile altn ve dier kymetli madenler portfy iletmek zere anonim ortaklk eklinde ve kaytl sermaye esasna gre kurulan sermaye piyasas kurumlardr.

YEN RKETLER PAZARI Yeni kurulmu olmakla beraber, byme potansiyeli tayan irketlerin hisse senetlerinin borsada ilem grmesi amacyla kurulmutur.

YENDEN DEERLEME Ortaklklarn aktiflerinde kaytl bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlklarnn enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti ile piyasa deeri arasnda oluan farkn bilanolarn salkl bir ekilde deerlendirilmesi amacyla Maliye Bakanl tarafndan her yl aklanan oranlar dahilinde deerinin ykseltilmesidir.

YKSELEN TAKOZ Byk dlerden nce oluur. Yukar doru as olan bir gen grnmndedir. Takozun ularna doru k g kaybeder. Hacim art olmaz,hacim daralr. Hacim ykselen fiyat onaylamaz. Takozun ykselen destek izgisi krldnda, d takozun boyunun te iksi kadar olur.

YKSELEN GEN FORMASYONU Fiyatlarn karken ayn seviyede diren oluturmasna karlk derken daha st seviyede dip yapmasyla oluan ekildir. Fiyatlarn belirgin bir prim yapmadan nce oluturduu formasyondur. Formasyon hedefi ise formasyonun diren seviyesi ile en dk fiyatl gn arasndaki farkn diren seviyesine eklenmesiyle bulunur.