MACD GSTERGES (The Moving Average Convergence / Divergence: hareketli ortalamalarn Uyumluluu ve Uyumsuzluu). MACD’de hareketli ortalama vardr ve iki izgi kullanlr. lk izgi MACD izgisidir ve 26 gnlk hareketli ortalamadan 12 gnlk hareketli ortalama karlmasyla oluur. MACD izgisini dzleyecek ikinci izgi (sinyal izgisi) iin 9 gnlk hareketli ortalama kullanlr. MACD izgisi sinyal izgisini yukar kestiinde al, aa kestiinde sat sinyali verir.

MAKSMUM LOT Hisse senedi baznda belirlenen ve alm satm sistemine limit fiyatl emir olarak bir kerede girilebilecek en yksek miktardr.

MAL ENDEKS Mali sektrde yer alan irketlerin hisse senetlerinin fiyatlarndaki deimeler dikkate alnarak hesaplanan hisse senetleri piyasas endeksidir.

MAL PYASA Fon arz ve talebinde fon akmlarn dzenleyen kurumlar ve bunlar dzenleyen kurallardan oluan piyasadr.

MAL SEKTR Ekonomide iktisadi faaliyetlerin finansmannda rol oynayan kurumlardan oluan sektrdr.

MANPLASYON Piyasada canllk yaratmak amacyla oluturulan suni fiyat hareketleridir.

MARKET-MAKER Piyasa dzenleyicisi demektir. Hisse senetlerinde alm ya da satm yaplarak ar fiyat hareketlerinin nlenmesidir.

MENKUL KIYMET Ortaklk veya alacakllk salayan, belli bir mebla temsil eden, gelir getiren, yatrm arac olarak kullanlan ve artlar Sermaye Piyasas Kanununca belirlenmi kymetli evraklardr.

MENKUL KIYMET HRACI Sermaye piyasas aralarnn ihralar tarafndan karlp satlmasdr.

MENKUL KIYMET RADI Menkul ve gayri menkullerden elde edilen faiz, kira, rant gibi haslat ifade etmektedir.

MENKUL KIYMETLER BORSASI Menkul kymetlerin alm ve satm ileminin yapld yer.

MERKEZ BANKASI Banknot ihra eden, para ve maliye politikalarnn uygulaycs olan, devletin veznedarlk grevini stlenmi, devlete iktisadi ve mali danmanlk yapan kurumdur.

MEVDUAT Belirli dnem iin geri demek kouluyla belirli bir bedel karlnda mevduat sahibi kiilerce bankalara yatrlan paradr.

MOMENTUM Momentum ksaca belli bir sre iindeki fiyat farklaryla d ya da ykseliteki hz ler. Ar alm-satm osilatr oluturmak iin bu teknik kullanlr. llen dnemin ilk fiyatndan son gnn kapan fiyat karlr ve ortaya kan pozitif veya negatif deer bir sfr izgisinin altna veya stne izilir. Oran yntemiyle son fiyat ilk fiyata blnr. Bu durumda fiyatlar bir orta izgi grevi yapan 100’n altnda ve stnde dalgalanr. Orta izginin yukar kesilmesi al, aa kesilmesi sat sinyali verir.

MORATORYUM Bir irketin ya da devletin deyemedii borlarn ertelemesi ilemidir.

MTER BAZINDA SAKLAMA Satn alnan menkul kymetin arac kurum ve banka emanetinde braklmas durumunda yatrmcya verilen bir kod numaras altnda Takasbank kasalarnda saklanmas ilemidir.

MTER EMR Borsa yelerine mterileri tarafndan verilen alm satm emirleridir.