HALKA AIK RKET Hisse senetleri halka arz edilmi olan veya halka arz edilmi saylan anonim ortaklklardr.

HALKA AIKLIK ORANI Halka ak hisselerin nominal deerleri toplamnn, tm hisselerin toplam nominal deerlerine orandr.

HALKA AILMA Bir anonim ortakln ya da irketin hisselerini halka arz etmesidir

HALKA ARZ SPK Kanunlar uyarnca sermaye piyasas aralarnn satn alnmas iin her trl yoldan halka arda bulunulmasna, halkn bir anonim ortakla katlmaya ve kurucu olmaya davet edilmesine ayrca hisse senetlerinin borsada ilem grmesi, anonim ortaklklarn sermaye artrmlar dolaysyla hisse senetlerini satna bu isim verilir.

HAREKETL ORTALAMA Teknik analizde kullanlan bir analiz gstergesidir. Hareketli ortalamalar trend yapan ortalamalarda iyi ileyen bir takip edeci gstergedir. Hareketli ortalamalar fiyat hareketlerini dzler fakat geri kalrlar. rnein bir hissenin 10 gnlk basit hareketli ortalamas son on gnn kapan fiyatn toplar ve ona bler. Bu sre her gn tekrarlanr. Al ve sat sinyalleri retmek iin, eitli uzunlukta birok hareketli ortalama izilebilir.

HAZNE Kamusal gelirlerin toplanmas ve kamusal giderlerin yaplmasna ilikin faaliyetlerle grevli kurum.

HAZNE BONOSU Hazinenin ksa vadede ihtiyac olan finansman an kapatmak amacyla kartt ve vadesi bir yldan az olan borlanma senetleridir. Bankalara satld gibi halka da sat yaplabilir. Hazine bonosu ve bir yllkm devlet tahvili bileik getirisi u formlle hesaplanr: (Vadeye Kalan Gn Says/365) / (1+Yllk Bileik Getiri Oran) Hazine bonosu ve bir yllk devlet tahvilleri basit getirisi ise u formlle hesaplanr: Nominal Deer / 1+((Vadeye Kalan/365)xFaiz Oran)

HEDGING Dviz ve para piyasalarnda gelecekteki kur riski ve fiyat hareketlerinden korunmak iin yaplan vadeli ilemlerdir.

HPER ENFLASYON Fiyatlar genel seviyesinin paradan kaa sebep olacak kadar hzl ykselmesi ve srekli olmas durumuna hiper enflasyon denir.

HSSE BAINA GETR Bir hissedarn sahip olduu hisse dolaysyla dnem sonunda elde ettii getiridir.

HSSE SENED Anonim ortakllar tarafndan karlan ve anonim ortakln sermayesine belirli bir katlma payn temsil eden kymetli evraktr.

HSSE SENED BORSA FYATI Hisse senedinin borsadaki arz ve talep koullarna gre oluan fiyatdr.

HSSE SENED FONU Portfynn en az %51’ini devaml olarak hisse senetlerine yatrlm fonlardr.

HSSE SENED HRA FYATI irket tarafndan karl aamasnda sata sunulduu fiyattr.

HSSE SENED LE DETRLEBLR TAHVL nceden belirlenen bir zamanda tahvilin hisse senedi ile deitirilmesini ngren tahvil trdr.Byle bir tahvil ihracnn temelinde yeni kurulan bir anonim irketin kolay borlanabilmesini salamak yatar.

HSSE SENED PYASA FYATI Bir pay senedinin sermaye piyasasnda alnp satld fiyat, o pay senedinin piyasa fiyatdr.

HSSE SENETLER ENDEKS Hisse senedi piyasasnn genel bir gstergesi olan endeks, kapsamndaki hisse senetlerindeki fiyat deimelerinin ortaya konmasdr. Hisse senetleri genel seviyesinin ne ynde deitiini ifade eder.

HSSEDAR Bir anonim irketin hisse senedine sahip olan ahstr.

HZMETLER ENDEKS Ulusal Pazar’da ilem gren ve sadece hizmetler sektrnde yer alan irketlerin hisse senetlerinin fiyatlarndaki deimeler dikkate alnarak hesaplanan hisse senetleri piyasas endeksidir.

HOLDNG Bir ya da birden ok irketin yardan fazla hissesine sahip ve bunlar tek merkezden yneten irketlerdir.