7 sonutan 1 --- 7 aras gsteriliyor

Thread: Drt tip el biimi temel duygu ve tepkilerimizi yanstr

 1. #1

  46 Drt tip el biimi temel duygu ve tepkilerimizi yanstr

  LKLER

  nanyoruz ki, psikologlarla danmanlar iliki kurmann insan hayatndaki en karmak aktivite olduu fikrine katlacaklardr. Bizler toplu halde yaayan insanlarz ve iliki kurmak doamzda yatar. Hayatmz boyunca ebeveynlerimiz, ocuklarmz, arkadalarmz, sevgililerimiz ve ortaklarmzla eitli ilikiler kurarz. Bu ilikilerden bazlar baarl olurken bazlar tam bir felaketle sonulanr. Baar ya da baarszlmz tabiatmzda ve duygusal oluumuzda yatar ve bu zelliklerimiz bir ayna gibi ellerimizden yansr.


  DRT TP EL

  nsanlarla kurduumuz ilikiler hakkndaki ayrntlar biraraya toplamann birinci adm ellerimizin temel biimi ile yapsnda yatar. Drt tip el biimi temel duygu ve tepkilerimizi yanstarak kendimizi karmzdakilere nasl gsterdiimiz ve duygusal potansiyelimizi nasl aa kardmz konusuna ksa bir bak atyor.

  TOPRAK EL
  Drstlk ve saduyularyla tannan Toprak eli insanlar ciddi kiiler olarak alglanrlar. Fazla romantik deildirler ya da duygularn szle ifade etmezler ama sadakatlerine ve desteklerine gvenebilirsiniz.HAVA EL
  Zeki ve espirili olan Hava eli insannn evresi bir ok arkadala doludur ama o yakn arkada konusunda olduka seicidir. Bu kiiler duygusal olarak sabit olmakla birlikte souk ve yabanc grnebilirler. Sadakatsizlik bir sorun olabilir. ATE EL
  Ate eli olan kiiler elemle sevin arasnda gezinir dururlar. Scak ve ilgili arkadalar olmalarna ramen onay ve destee ihtiya duyarlar. Kolayca ak olurlar ve abuk sklrlar ama bir kez yerleik dzen kurduktan sonra daimi ve ateli ak olurlar.SU EL
  lgili ve efkatli fakat ayn zamanda hassas ve romantik olan Su eli insanlar ilikileri konusunda idealisttirler. Kolayca etki altnda kalabilirler ve krlganlklar yznden kaba insanlar tarafndan smrlebilirler.

  DUYGUSAL KARILIK

  nsanlara karlk verme eklimiz, seksel enerjimiz ve sevme kapasitemiz ellemizin duygu ve grntsnn bir yansmasdr. Genel bir kurala gre yumuak ve gevek eller bencillik ve kendi isteklerine dknl gsterir. El ne kadar sk ve sert ise kiinin doas o kadar kontroll ve serttir.
  NCE EL
  nce elleri olan kiiler tutkulu insanlara gre daha spiritel veya entellektel bir enerjiye sahiptir. Gayret gstermezler, serinkanl ve ekingen insanlardr. Avucun alt ksmnn fazla gelimemi olmas ve baparmak geninin birlemesi bu kadnn insanlara kolayca alamadn gsteriyor.


  DOLGUN EL
  Dolgun ve esnek el enerji ve kuvvet gstergesidir. Bu tip elleri olan kiiler duygusal olarak dengeli, scak ve ehvetlidir. Fiziksel zevke dknlk gze arpar ve tutku ile cinsel igdleri gldr. Bu elin uzun, esnek ve sivri ulu baparma elin sahibinin yumuak bal, akll ve enerjisini yaratc ilere kanalize edebilecek ekilde kontroll olduunu gsterir.


  VENS TEPES
  Vens tepesi cinsel igdnn merkezidir. Bu kadn eli rneinde grld gibi yksek ve dolgun tepe sevgi dolu, scak ve dosta bir mizac gsterir. Salkl fiziksel arzular sevgiyle birlemektedir. Bu kadn ilikilerinde ak ve samimi bir kii olarak alglanacaktr. Yakn ilikilerinde ise seviirken kendini zgrce ifade edebilecektir.


  MERKR PARMAI
  Sere parmak iletiim ve kiisel ifadeyi temsil eder. Seksel iliki de bir eit kendini ifade etme ekli olduundan sere parman biimi genellikle seksel drtlerimiz hakknda anlay gelitirmemizi salar. Uzun, ince ve zellikle sivri ulu sere parma sevgilinin bencil olduunu gsterir. ok ksa sere parma ise seksel toyluun iareti olabilir.
  ZGLERLE LK

  likilerimizde baarl olmak iin kiiliimizin farknda olmaya, ayrca duygusal kalplarmz, ihtiyalarmz ve gdlerimizi bilmeye ihtiyacmz vardr. Bakalarn anlayabilmek iin nce kendimizi anlayabilmeliyiz. Elimizdeki izgiler ilikilerimiz hakkndaki bilgileri ortaya koyar. rnein kafa izgisi bakalarna kar tutumumuz ve duygusal beklentilerimizle ilgili anlay kazanmamz salayacaktr.

  Ellerimizi incelemek kalp ile kafa arasndaki ba anlamamz salar, ayrca ellerimizi incelemeyi rendike baka bilgiler de edinebiliriz. Hepimizin elinde, nemli ilikilerimizi ve bu etkilerin hayatmzda ne zaman yer alacan gsteren izgi ve izler vardr.

  BRLK ZGS
  Gemite el fal kitaplar Sere parman altnda yer alan kk izgilerin evlilik ya da ak ilikilerini gsterdiini anlatrd. Bu yzden bu izgilerin ismi evlilik ya da birlik izgisiydi. Ancak bir ok aratrmadan sonra bu izgilerin evlilik izgisi olduundan phe edilmeye baland.
  HAYAT ZGSNN
  likiler iin hayat izgisine bakn. Hayat izgisine paralel olan bu izgi kiinin ikiz ruhunu gsterir. Dier ilikiler hayat izgisinin iindeki dallarla temsil edilir. Yaa gre bu izgiler bir ilikinin balangcna ya da bir ocuun doumuna iaret edebilir.


  Falci
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 2. #2

  Ele Genel Baki

  ELE GENEL BAKI

  Hepimiz ellerimizi ok iyi tandmz zannettiimiz iin onlar gelii gzel kullanarak suistimal ederiz. Ellerimizi inceledikten sonra sahip olduklar zelliklerin deerini anlarz. Ellerinizi anlamak ve incelemek iin eli oluturan btn unsurlara tek tek bakmamz gerekir: avucun ekli ve yaps, parmaklarn uzunluu ile biimi, baparman dayankll ile esneklii, trnaklarn ls ile karmakl, cilt tabakasnn kalb ile oluumu ve avu iindeki kabark izgilerin formasyonu.

  Ellerinizin gerek yaps, ekli, rengi, derecesi gerek dier zellikleri karakterinizi, kiiliinizi, holandnz ve holanmadnz eyleri, sizi harekete geiren gdleri, arzularnz, dnyay nasl grdnz ve hayatnz nasl yaadnz ortaya karr. Bu zellikleri incelemek size kendiniz hakknda daha derin bir anlay kazandrarak, tpk bir boz-yap bilmecesinin paralarn birletirir gibi kiiliinizin ayrntlarn tamamlamanza yardmc olur.  TIRNAKLAR


  Trnaklar salnzn en nemli lsdr. Trnaklarnzn rengi, ay eklindeki ksmn grn ve trnaklarn durumu hastaln tehis edilmesine yarar. Psikolojik adan ise trnaklarn ekli ve ls kiiliinizin ayrntlarn tamamlamanza yardmc olacak bir takm karakter zellikleri tar.


  Buraya resim gelecek!
  PARMAK ULARI LE PARMAK KEM
  Parmak ularnzn ekli yeteneklerinizi d dnyaya nasl ifade ettiinizi gsterir. Parmak kemiinin uzunluu ile kalnl zel becerilerinizi belirtir.
  PARMAKLAR
  Her parmak hayatn farkl bir blmn temsil eder. Parman ekli ve yaps, hayatnzn bu blmlerine verdiiniz nemi iaret eder.
  BAPARMAK
  Btn parmaklarn en nemlisi olan baparmak yeteneklerinizin meyvasn toplayp toplamadnz gsterir.
  AVU
  Kendiniz hakkndaki en youn bilgileri avularnzda bulabilirsiniz. Avucunuzun yapsnda hem fiziksel hem de psikolojik oluumunuz hakknda baz ipular yer alr. izgilerin biimi ise karakterinizin gl ve zayf ynlerini anlamanz salar. Buna ek olarak izgiler hem gemi olaylarn kaydn tutar hem de gelecekte olabilecek durumlar gsterir.
  TEPELER
  Avucun dokuz ikin blm vardr. Bu blmlere tepe ad verilir. Bu tepelerin her biri kiiliinizin farkl bir blmyle iliki iindedir.
  BYK ZGLER
  Byk izgiler hayat, kafa, kalp, kader ve Apollo izgileridir. Bu izgilerin her biri hayatnzla ilgili bir blm temsil eder, ayrca hayatnza dair tipik zelliklerle olaylar gsterir.
  KNCL ZGLER
  Byk izgiler dndaki izgiler ikincil izgiler olarak bilinir. Bu izgiler karakterin derinlik ve ilgi alann belirler.
  AVU NDEK KABARIK ZGLER
  Avucunuzun ii kabark izgilerle ve parmak izi olarak bildiimiz kimi zaman birbirine paralel, kimi zaman ise birbirine benzeyen krk dalgalaryla kapldr.


  falci
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 3. #3

  El fal meslek seiminde de ie yarar

  MESLEK

  El fal meslek seiminde de ie yarar, nk ellerimiz zihinsel yeteneklerimizle doutan gelen becerilerimizi yanstr. Size uygun meslei semek iin uygun bilgileri aama aama gelitirebilirsiniz. Elinizin ekli, yaps ve izgilerin oluturduu belirgin detaylar sayesinde hem size daha fazla doyum verecek hem de baarl olmanz salayacak bilgiler edinebilirsiniz.


  DRT EL EKL

  Elimizin genel ekli temel mizacmz belirler, ayrca yetenek ve becerilerimize uygun meslekler hakknda fikir verir. lerde mesleki kategorileri belirlemek iin parmak ularmz ya da avu ii izgilerimizden edineceimiz bilgileri inceleyeceiz.

  TOPRAK EL
  Ofis dnda yaplan ve endstriyle ilgili iler Toprak eli sahipleri iin en uygun mesleklerdir. Hayal gcnden yoksun olsalar bile bu kiiler ellerini kullanmakta ustadrlar. Deiimden nefret ederler, i gvencesine ihtiya duyarlar.
  HAVA EL
  Hava eli olan insanlar gl iletiimcidir ve eitim, medya, sat, seyahat endstrisi ve politikada almay tercih ederler. Makina, bilgisayar, elektronik ve tm dier modern aletlerin kurdudur.
  ATE EL
  Lder ve organizatrlerin eli olan Ate eli sahipleri olaylar denetlemekten holanrlar. Sosyal olan bu kiiler elence ve sanat dnyasna ynelirler. Mcadele ve macera iin tutuur, stresli durumlarda dahi rahatlkla alabilirler.
  SU EL
  Su eli sahipleri iki farkl alanda alabilir: ciddi meslekler ya da sanat. Mkemmel bir terapist olabilirler ancak ressam, air ve tasarmc olmak da onlar mutlu eder.


  PARMAKLAR

  Parmaklarmz yeteneklerimizi nasl ynlendirdiimizi belirler. Grevimizi nasl yaptmz ve iimize olan yaklamz ortaya karr.

  PARMAKLARIN BOYUTU

  UZUN PARMAKLAR
  Uzun parmakl kiiler ayrntlarla dahiyane bir ekilde ba eder. Dikkatli ve itinal olduklar iin en uygun meslek titizlik veya analetik zihin gerektiren ilerdir. zellikle dikkat ve gz-el ibirlii gerektiren grevlerde baarl olurlar. Ancak yava hareket ederler.
  KISA PARMAKLAR
  Ksa parmaklar bilgiyi hzl bir ekilde kullanmann iaretidir. Parman sahibi ilham veren dnceleriyle grevinin taslan geni adan grebilir. Bu kiiler mkemmel planlar yaparlar ancak sabrsz olduklarndan hedeflerine ularken ksa yollar tercih ederler.


  EKLEMLER

  BELRGN EKLEM
  Belirgin eklem analiz yeteneini gsterir. Parmaklarndaki eklemleri belirgin olan kiiler olaylarn ayrntlarn ortaya karma ve bilgi edinme konularnda yeteneklidir. Sorun zmede baarl olan bu kiiler genellikle mantk gerektiren ilerde alrlar. Uygun meslekler bilim, aratrma, filozofi, tartma gibi mantk gerektiren iler.
  YUMUAK EKLEM
  Parmak kemikleri yumuak olanlar bilgiyi sezgi yoluyla zmser. Sorunlara mantk yoluyla deil igdleriyle yaklarlar. Bu tipler iin takdir edilecei iler uygundur. nsanlarla uyum iinde alrlar ve yaratc ilere meyillidirler.


  PARMAK Z KALIPLARI

  Parmak izi kalplarmz genetik olup genlerle geen mizacmz gsterir. Eitim sayesinde kiiliimizi gelitirebiliriz ama parmak izlerimiz igdlerimizi ortaya karr.

  LMEK
  lmek eklinde parma olanlar hareketli ve deiken bir evre oluturan ekip almas iin en uygun kiilerdir.
  KARMA
  Madalyonun her iki yann grebilen bu kiiler mkemmel bir tartmac, danman ve yarg olur.
  HELEZON
  Uzmanlarn parma. Takm almasndan ziyade tek bana daha verimli i karan bu kiiler evrelerini kontrol altna alma ihtiyac hissederler.
  KAVS
  Zanaatiden mhendise, iftiden cerraha kadar Kavis parmann sahipleri ellerini kullanabilecekleri bir ite baarl olurlar.  falci.com
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 4. #4

  salmz ellerimizin yansmasdr.

  SALIK

  Asrlardr doktorlar el ve trnaklarmzla salmz arasnda bir ba olduunu dnyorlar. Modern tp aratrmaclar bu ba, baz parmak izlerinin kalp krizine meyilli olduunu gstererek kantlad. Bundan baka ellerimiz mevcut salk durumumuz ile hastala yakalanma eilimiz hakknda da ipular verir. Bununla birlikte hastalk iaretinin sadece bir olaslk olduunu ve bu iaretlerin mutlaka bu hastalklara yakalanacanz anlamna gelmediini belirtmek isteriz.


  DRT EL EKL

  Psikologlar baz kiilerin baz hastalklara eilimi olduunu syler. Gergin ve rekabeti bireyler kalp hastalklarna huzurlu ve sakin bireylerden daha sk yakalanrlar. Bu bulgular kiiliimizin salmz etkilediini gsterir - ve tabii kiiliimiz ellerimizin yansmasdr.

  TOPRAK EL
  Endie ve ar hogrye bal olarak barsak ve mide sorunlarna meyilli olan Toprak eli sahipleri stres ile fazla kilodan saknmaldr. Muntazam egzersiz ve bol temiz hava salklarn korumalarna yardm edecektir.
  HAVA EL
  Hava eli sahiplerinin tipik hastalklar tansiyon gerginlii ve solunum sorunlardr. Ar hareketli zihinleri yznden srekli sinir sistemi sorunlar ile buna bal yorgunluklar yaarlar. Zihinsel geveme iin zaman ayrmalar gerekir.
  ATE EL
  Dinamik bir yapya sahip olan Ate eli insan kalp hastalklarna meyillidir. Aceleci ve dnmeden harekete gemeleri yznden kaza ve yaralanmalar olabilir. Ate eli sahipleri daha ar hareket etmeyi renmek zorundadr yoksa kendi kendilerine zarar verebilirler.
  SU EL
  Bu grupta yer alan kiiler nazik sinir sistemleri yznden psikolojik sorunlar yaar. Alerji ve romatizma da bu grubun yaygn hastalklarndandr. Su eli sahibi uyuturucu ve alkol bamllndan saknmaldr.  falci.com
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 5. #5

  68 Para Ve ans

  PARA VE ANS

  Bize para ile ansn birbirine bal olduu retildi ancak el fal sanatnda bu ikisi birbirinden ayr deerlendirilmelidir. Temelde ellerimizin yaps zenginlikle ilgili tutumuzu belirler. rnein dolgun eller ok almaya hazr kiileri temsil ederken hamur gibi yumuak eller tembellik eilimini ve iyi yaamak istedii halde ok almaktan kanan kiiyi gsterir. ans daha belirgin bireydir ve avu ii iaretleri arasndan dikkatlice ayrt edilmelidir.


  DRT EL EKL

  Drt kategorinin her biri para ile zenginlie farkl karlk verir. izgiler ve iaretler hayatmz boyunca yaayacamz bireysel maddi durumlar belirtir. Elimizin ekli ise paraya kar tutumumuzu ve maddi durumumuzu nasl ynettiimizi gsterir.

  TOPRAK EL
  Toprak eli sahipleri ok alarak ve yava para kazanr. htiyatl ve akll davranan bu kiiler yeteri kadar para biriktirene kadar dzenli olarak bir keye para koyar.
  HAVA EL
  Hava eli insanlarnn ticari sezgileri kuvvetlidir, ayrca bu kiiler genellikle ekonomik pazar ile yatrmlar hakknda bilgi sahibidir. Hava eli sahibi parasn memnuniyetle eitli yatrmlar yaparak deerlendirir.
  ATE EL
  Sezgi ya da ans sayesinde paray kendine eken Ate eli sahibinin ekonomik durumu sallantldr. Btn yumurtalarn ayn sepette toplamaktan holanmayan bu kii sermayesini geni apta yatrmlarla deerlendirir.
  SU EL
  Su eli sahipleri maddiyat, i kafal ya da ekonomi bilgisi olan kiiler deildir. Onlar banka hesaplar yerine ruhlarn zenginle


  falci.com
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 6. #6

  Seyahat Ve Tainma

  SEYAHAT VE TAINMA

  Seyahat etmek zihni geniletir derler, ama ayn zamanda insan eli zerinde bir de iz brakr. Eer gezi kiinin zihninde kalc bir etki brakmsa, avu iinde de buna bal bir iz brakacaktr. Her tr gezi etki yaratr - tanmaktan uzak yolculua kadar. Seyahat ile tanmay temsil eden izler gezinin tipine gre farkllklar gsterecektir. rnein keif yaplan seyahat izgisi kaln izgilerin karsnda yer alrken hayat izgisinde kan dallar yeni bir yere tanmay gsterir.


  DRT EL EKL

  Baz kiiler ayn yerde ok fazla kaldklarnda rahatsz olur. Bazlar ise aile evinde yaamaktan memnundur. izgiler her insann tanma kalbna gre farkllklar gsterse bile el ekli kiinin seyahat ve evre deitirmeye kar tutumunu ortaya koyar.

  TOPRAK EL
  Toprak eli olan kiiler dzenli bir hayattan holandklar iin bildikleri ve sevdikleri yere geri dnme eilimi gsterir. Bu kiiler evlerinin bahesinde de rahatlkla oyalanrlar ama herhangi bir seyahate gidecek olduklar takdirde darda vakit geirebilecekleri yerleri tercih ederler ve ehir yerine krlk alana giderler.
  HAVA EL
  Hava eli sahipleri eit ve insanlarla iletiimden holanr. Yabanc lkeleri gezmekten byk zevk alan bu kiiler seyahat acentalarnn balca mterilerindendir.
  ATE EL
  Ate eli olan kiiler maceraperesttir. Bir ocuk gibi heyecanlanarak kendilerini yollara atan bu kiiler kefedilmemi yerlere gitmekten holanr ve farkl giysilerle kltrleri tanmaktan zevk alr.
  SU EL
  Su eli sahipleri seyahat ederken kalabalk olmaktan holanr ve kltrel faaliyetler, mzik festivalleri ve antik yerlerle tarihi blg


  falci.com
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

 7. #7

  Emekllk

  EMEKLLK

  Bazlarna gre emeklilik, alma hayatnn kouturmas iinde yapamadklar eyleri gerekletirebilecekleri altn a anlamna gelir. Bazlarna gre ise gelir, i arkadalar ve belki de en nemlisi olan stat ve kimlik garantimizi elimizden alan bir tehdittir. Hangi seenei kabul ederseniz edin, mutlu bir emeklilik iin ev ileri ve ekonomik hazrlklar dikkatli bir plan ile nceden zmlenmelidir. El analizi sayesinde ihtiyalarnz hakknda anlay kazanabilir, bu deiimi yumuatabilirsiniz.


  DRT EL EKL

  Drt temel el ekli her insann hayata, dolaysyla emeklilie olan yaklam hakknda genel bir tablo izer. Kiinin el ekli yaamnda meydana gelen yeni olaylar ve mcadelelerle nasl ba etmesi gerektii hakknda nerilerde bulunur.

  TOPRAK EL
  Drt elden biri olan Toprak eli iin emeklilik zor bir durumdur. Bu insanlar hayatlarn ok alarak geirdiklerinden emeklilik gibi byk bir deiim onlar rahatsz eder. Bununla birlikte ak havada zaman geirmek onlara doyum verecektir.
  HAVA EL
  Hava eli insan emekli olduunda alma ortamnn dedikodularn ve arkadalaryla birbirlerine anlattklar sylentileri zler. Arkadalarla olan ba devam ettirmek
  ve kurslara katlmak Hava eli insanna keyif verecektir.
  ATE EL
  Ate eli sahipleri iin insanlar ok deerli olduundan emekli olduklarnda dostlarn ok zlerler. Bu kiiler klplere ye olarak, toplu projelere katlarak ya da bir dernek iin gnll alarak doyuma ulaabilirler.
  SU EL
  Su eli sahibi iin emeklilik byk zevktir. Gnlk kouturmadan kurtulduklarn hisseden Su eli insan memnuniyetle gnlerini sanat ve mzik ya da okuma ve iir yazma gibi yaratc becerilerle dolduracaktr.


  falci.com
  Srt st uzanp ve yldzlara bakma...Emee Sayg !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Benzer Konular

 1. Didem Duygu Demir Kore'deki at Katmdan Sesleniyorum Pdf
  By trturkuaz in forum E-Kitap Havuzu ()
  Yantlar: 0
  Son Mesaj: 05-07-2019, 15:12
 2. Nora Roberts Duygu Frtnas Pdf
  By trturkuaz in forum E-Kitap Havuzu ()
  Yantlar: 0
  Son Mesaj: 28-04-2019, 18:09
 3. Didem Duygu Demir Kore'deki at Katmdan Sesleniyorum Pdf
  By trturkuaz in forum E-Kitap Havuzu ()
  Yantlar: 0
  Son Mesaj: 17-11-2016, 17:05
 4. Kvtova: Inanlmaz Bir Duygu
  By MANS in forum Gndem Haberleri ve Son Dakika
  Yantlar: 0
  Son Mesaj: 02-07-2011, 21:52
 5. Beslenme biimi genetik miras
  By MANS in forum Gndem Haberleri ve Son Dakika
  Yantlar: 0
  Son Mesaj: 22-11-2010, 20:00

Gnderme Kurallar

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  


Portal | Site Ekle | indirim Kuponu | Haber | Fragman | Yemek Tarifi | Sincap Oyun |