PDA

View Full Version : Vergi Kanunları 1. Gelir Vergisi Kanunu değişiyor
 2. Kurumların vergi oranını 1 Ocak 2006'dan geçerli olmak üzere
 3. Gayrimenkul gelirlerinde vergilendirilmesi sorununa bakış
 4. Gelirinin bir kısmını Türkiye'de elde eden gerçek kişiler "dar mükellef"
 5. İrsaliyenin aslının taşıtta bulundurulması zorunludur.
 6. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Gümrük cezaları yüzde 7.8 oranında artırıldı
 7. Verginin muhasebeleşmesi,2 soru 2 yanıt
 8. Özel gider bildirimi
 9. Vergi Usul Yasasında Pişmanlıktan yararlanma
 10. İş ortaklıklarının hukuki yapıları ve sorunları
 11. 26.07.2001-31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen kamu kağıtları gelirleri
 12. Soru ve cevaplarıyla Gelir vergisi
 13. 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan özel usulsüzlük cezası miktarları
 14. Gelir Vergisi Tarifesi, yemek bedeli ve sakatlık istisnası
 15. Gelir vergisinde bazı tevkifat oranlarında indirim yapıldı
 16. 2007 yılında ticaret siciline yapılacak tescil işlemlerinde uygulanacak harç miktarla
 17. Türk insanının kazandığı her 1 liranın 25 kuruşu ’dolaylı vergiler’le devlete gidiyor
 18. Kooperatiflerin kurumlar vergisinden bağışık tutulabilmesi için ana sözleşmelerinde
 19. Örtülü sermaye nedir? Uygulamasında ortakla ilişkili kişi.
 20. İhtiyari beyan
 21. Kamu(Amme) Alacağı Hangi Durumlarda Sona Erer?
 22. İştirak kazançları istisnası uygulaması
 23. Bankalarca düzenlenmesi gereken mal ve hizmet satım belgeleri
 24. Dar mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler
 25. 2008 Yılbaşından itibaren Vergi Cezalarında %7.2 lik artış var
 26. 2008 yılı için yılbaşından itibaren uygulamaya girecek çeşitli had ve tutarlar
 27. Maliye Bakanlığı, Örtülü Kazancın Peşinde